Ngu phap

A An TheCác mạo từ trong tiếng anh a, an, the thường tạo cho người học tiếng Anh những khó khăn nhất định. Trong tiếng Anh mạo từ được phân làm 2 loại: mạo từ bất định (a, an) và mạo từ xác định (the). Trong mạo từ bất định a đứng trước phụ âm (a desk) trong khi mạo từ an đứng trước nguyên âm (an apple).

+ Mạo từ bất định được dùng trước danh từ số ít đếm được, các danh từ chỉ nghề nghiệp (a doctor), các từ chỉ về đo lường (a dozen), trong các câu cảm thán với such và what (what a good boy!)

+ Mạo từ bất định không dùng trước các bữa ăn (have breakfast); trước danh từ số nhiều (cars); trước tính từ hoặc đại từ sở hữu.

+ Mạo từ xác định được dùng chỉ người hoặc vật đã xác định trước đó; chỉ vật gì đó là duy nhất (the sun); trước danh từ chỉ số thứ tự; trước danh từ chỉ các đảng chính trị, tên tàu thủy, tên ban nhạc, tên các tờ báo.

 

Các bài tập về mạo từ sau đây sẽ giúp bạn luyện tập và ghi nhớ sâu hơn các cách dùng mạo từ trong tiếng Anh. Các bài tập sẽ có đáp án và giải thích đáp án giúp bạn dễ dàng vừa làm bài tập vừa học.

 

 

 

 

English Grammar - Articles Test 001

English Grammar - Articles Test 002

English Grammar - Articles Test 003

English Grammar - Articles Test 004

English Grammar - Articles Test 005

English Grammar - Articles Test 006

English Grammar - Articles Test 007

English Grammar - Articles Test 008

English Grammar - Articles Test 009

English Grammar - Articles Test 010

English Grammar - Articles Test 011

English Grammar - Articles Test 012

English Grammar - Articles Test 013

English Grammar - Articles Test 014

English Grammar - Articles Test 015

English Grammar - Articles Test 016

English Grammar - Articles Test 017


Sponsored links