Arrive và Reach có nghĩa là đến, tới. Tuy nhiên cách sử dụng hai từ này trong từng hoàn cảnh là khác nhau. Để phân biệt Arrive và Reach Chúng ta cùng xem các ví dụ sau đây:

 

They were unable to arrive a conclusion.

 They were unable to reach a conclusion.

 

 I reached late light night.

 I arrived late light night.

 

Động từ Reach là một ngoại động từ và nó cần một bổ ngữ để hoàn thành câu.

Động từ Arrive là một nội động từ và nó không cần một bổ ngữ để hoàn thành câu.

Sponsored links