Make và produce đều có nghĩa là làm từ, sản xuất từ. Vậy sự khác nhau cách sử dụng hai từ Make và produce ở đây là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu để rõ hơn cách dùng hai từ Make và Produce. Các bạn xem các ví dụ sau đây:

 

This chair was produced of wood.

 This chair was made of wood.

 

 Poor light makes weak plants. 

 Poor light produces weak plants.

 

Chúng ta dùng từ Produce để nói về việc làm, sản xuất thứ gì đó là kết quả của quá trình tự nhiên. make something as the result of a natural process.

Chúng ta dùng từ Make để chỉ việc sản xuất thứ gì đó trong nhà máy. Chúng ta dùng "made of" khi vật liệu dùng để sản xuất còn nhận ra là vật liệu gì (This table was made of wood - Bàn làm từ gỗ, gỗ vẫn giữ nguyên vật liệu ban đầu). Chúng ta dùng "made from" khi vật liệu dùng để sản xuất không còn nguyên bản (This wine was made from grapes - Rượu làm từ nho, như vậy khi ta nhìn thấy rượu thì không thấy nho đâu, vật liệu đã bị biến đổi).

Sponsored links