Hai từ Quiet và Silent rất dễ nhầm lẫn do chúng cho nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, để hiểu rõ hai từ Quiet và Silent khác nhau như thế nào và cách sử dụng hai từ này ra sao chúng ta cùng tìm hiểu.

Từ Quiet: Dùng với nghĩa là trật tự, tức là bạn vẫn có thể tạo ra tiếng động, tuy nhiên âm thanh nhỏ không ảnh hưởng lớn.

Ví dụ:

I have a car with silent engine. (silent engine = broken car) Nếu mà động cơ mà silent thì động cơ bị hỏng không chạy.

 I have a car with quiet engine. (all cars make sound, however this car doesn't make a loud sound -> quiet) - Tất cả các xe ô tô đều tạo ra âm thanh, ô tô nào chạy êm không ồn thì ta dùng quiet chứ không phải là silent.

 

Từ Silent: Từ này dùng khi bạn ý nói không có một tiếng động nào được tạo ra.

Ví dụ:

 She didn't say anything, she was quiet.

 She didn't say anything, she was silent.

Các bạn cùng làm bài tập dưới đây để phân biệt tốt hơn giữa Quiet và Silent.

 

Sponsored links