Hướng dẫn: Bài thi thử TOEIC online miễn phí giúp bạn làm quen với các dạng câu hỏi của đề thi TOEIC, cơ bản đánh giá được điểm số TOEIC của bạn và bạn sẽ thấy được mình yếu kỹ năng nào và có thể bổ sung. Đề thi thử TOEIC này hoàn toàn miễn phí. Đề thi gồm 2 phần nghe và đọc. Mỗi phần sẽ có hướng dẫn cụ thể. Sau khi hoàn thành bài thi bạn sẽ biết được điểm số của mình. Chúc bạn đạt điểm cao.

 

 

 

 

Sponsored links