Các bài Luyện thi TOEFL Online miễn phí.

Các dạng câu hỏi được thiết kế cho các bạn chuẩn bị thi TOEIC có thể luyện tập nâng cao trình độ trước khi vào thì thi chính thức. Một bài thi TOEIC đầy đủ gồm có 4 phần: nghe, nói, đọc, viết. Mỗi phần có thời lượng và nội dung như sau:

 

Các bài tập luyện thi dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng khi đi thi TOEFL.

TOEFL Incomplete Sentence Tests

TOEFL Listening Idioms

Enhance TOEFL Reading Tests

Enhance TOEFL Listening Tests

Enhance TOEFL Speaking Tests

Antonyms for the TOEFL Tests

Synonyms for the TOEFL Tests

Download TOEFL Incomplete Sentence Tests

Download Antonyms for the TOEFL Tests

Download Synonyms for the TOEFL Tests

Sponsored links