Các bài Luyện thi TOEIC Online miễn phí.

Các dạng câu hỏi được thiết kế cho các bạn chuẩn bị thi TOEIC có thể luyện tập nâng cao trình độ trước khi vào thì thi chính thức. Một bài thi TOEIC đầy đủ gồm hai phần chính như sau: Phần nghe hiểu (Listening Comprehension) với thời gian 45 phút và phần thi đọc hiểu (Reading comprehension) với thời gian là 75 phút. Mỗi phần thi có 100 câu hỏi. Tổng số câu hỏi của cả hai phần thi là 200 câu hỏi. Tổng thời gian làm bài là 120 phút. Các bài luyện tập dưới đây sẽ giúp bạn ôn luyện các kỹ năng tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi.

Bài thi mẫu hoàn chỉnh 

TOEIC Hoàn thành câu

TOEIC Tìm lỗi sai

Từ vựng TOEIC

Bài đọc TOEIC

Luyện nghe TOEIC

Luyện nói TOEIC

Các từ đối nghĩa dùng cho TOEIC

Các từ đồng nghĩa dùng cho TOEIC

Tải tài liệu luyện thi:

Sponsored links