Các bài Luyện thi Tiếng Anh B2 Online miễn phí.

Các bài tập dạng câu hỏi được thiết kế phù hợp cho trình độ tiếng anh B2 giúp các bạn luyện thi tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Các bài tập luyện thi được thiết kế để người học vừa ôn vừa học. Các cấu trúc hay phù hợp, các đáp án đều được giải thích tỉ mỉ để các bạn dễ dàng theo dõi, kiểm tra, ôn tập, ghi chú khi cần.

1. Các bài tập luyện thi Ngữ pháp B2

Bài tập ngữ pháp trình độ B2 (30 đề)

2. Các bài tập luyện Nghe B2

Miêu tả tranh trình độ B2

Hội thoại trình độ B2

Hội thoại hỏi đáp trình độ B2

Hội thoại ngắn

Hội thoại dài

Bài nghe - True False

Nghe tiền từ vào chỗ trống đoạn văn trình độ B2

Nghe điền vào chỗ trống trong câu trình độ B2

Nghe và sắp xếp lại câu trình độ B2

Nghe và sắp xếp hội thoại trình độ B2

3. Các bài tập luyện Đọc B2

Bài đọc - Multichoice trình độ B2

Bài đọc - True or False trình độ B2

4. Các bài tập luyện Phát âm  B2

Bài tập phát âm trình độ B2

Bài tập trọng âm trình độ B2

5. Các bài tập luyện tìm lỗi sai B2

Bài tập tìm lỗi sai trình độ B2

6. Các dạng bài nâng cao khác cho luyện thi tiếng anh B2 mà các bạn có thể tham khảo

Bài tập Nghe nâng cao tiếng anh trình độ B2

Bài tập Ngữ pháp nâng cao tiếng anh trình độ B2

Bài tập Từ vựng nâng cao tiếng anh trình độ B2

Bài tập Nói nâng cao tiếng anh trình độ B2

Bài tập Đọc nâng cao tiếng anh trình độ B2

Bài tập Viết nâng cao tiếng anh trình độ B2

Sponsored links