Các bài Luyện thi Tiếng Anh B1 Online miễn phí.

Các bài tập dạng câu hỏi được thiết kế phù hợp cho trình độ tiếng anh B1 giúp các bạn luyện thi tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Các bài tập luyện thi được thiết kế để người học vừa ôn vừa học. Các cấu trúc hay phù hợp, các đáp án đều được giải thích tỉ mỉ để các bạn dễ dàng theo dõi, kiểm tra, ôn tập, ghi chú khi cần.

1. Các bài tập luyện thi Ngữ pháp B1

Bài tập ngữ pháp trình độ B1

2. Các bài tập luyện Nghe B1

Nghe điền vào chỗ trống trong câu trình độ B1

Miêu tả tranh trình độ B1

Hội thoại trình độ B1

Hội thoại hỏi đáp trình độ B1

Bài nghe - True False

Nghe tiền từ vào chỗ trống đoạn văn trình độ B1

Nghe và sắp xếp lại câu trình độ B1

Nghe và sắp xếp hội thoại trình độ B1

3. Các bài tập luyện Đọc B1

Bài đọc - Multichoice trình độ B1

Bài điền từ Multichoice trình độ B1

Bài đọc - True or False trình độ B1

4. Các bài tập luyện Phát âm B1

Bài tập phát âm trình độ B1

Bài tập trọng âm trình độ B1

5. Các bài tập luyện tìm lỗi sai B1

Bài tập tìm lỗi sai trình độ B1

6. Các bài tập luyện viết lại câu B1

Bài tập viết lại câu trình độ B1

7. Các dạng bài nâng cao khác cho luyện thi tiếng anh B1 mà các bạn có thể tham khảo

Bài tập Nghe nâng cao tiếng anh trình độ B1

Bài tập Ngữ pháp nâng cao tiếng anh trình độ B1

Bài tập Từ vựng nâng cao tiếng anh trình độ B1

Bài tập Nói nâng cao tiếng anh trình độ B1

Bài tập Đọc nâng cao tiếng anh trình độ B1

Bài tập Viết nâng cao tiếng anh trình độ B1

Sponsored links