Các bài Luyện thi Tiếng Anh A1 Online.

Các bài tập dạng câu hỏi được thiết kế phù hợp cho trình độ tiếng anh A1 giúp các bạn luyện thi tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Các bài tập luyện thi được thiết kế để người học vừa ôn vừa học. Các cấu trúc hay phù hợp, các đáp án đều được giải thích tỉ mỉ để các bạn dễ dàng theo dõi, kiểm tra, ôn tập, ghi chú khi cần.

1. Các bài tập luyện thi Ngữ pháp A1

Bài tập ngữ pháp trình độ A1 (30 đề)

2. Các bài tập luyện Nghe A1

Miêu tả tranh trình độ A1

Hội thoại trình độ A1

Hội thoại hỏi đáp trình độ A1

Nghe tiền từ vào chỗ trống đoạn văn trình độ A1

Nghe điền vào chỗ trống trong câu trình độ A1

Nghe và sắp xếp lại câu trình độ A1

Nghe và sắp xếp hội thoại trình độ A1

3. Các bài tập luyện Đọc A1

Bài đọc - Multichoice trình độ A1

Bài đọc - True or False trình độ A1

4. Các bài tập luyện Phát âm A1

Bài tập phát âm trình độ A1

Bài tập trọng âm trình độ A1

5. Các bài tập luyện tìm lỗi sai A1

Bài tập tìm lỗi sai trình độ A1

6. Các dạng bài nâng cao khác cho luyện thi tiếng anh A1 mà các bạn có thể tham khảo

Bài tập Nghe nâng cao tiếng anh trình độ A1

Bài tập Ngữ pháp nâng cao tiếng anh trình độ A1

Bài tập Từ vựng nâng cao tiếng anh trình độ A1

Bài tập Nói nâng cao tiếng anh trình độ A1

Bài tập Đọc nâng cao tiếng anh trình độ A1

Bài tập Viết nâng cao tiếng anh trình độ A1

 

 

Sponsored links