Các bài Luyện thi Tiếng Anh trình độ A Online miễn phí.

Các bài tập dạng câu hỏi được thiết kế phù hợp cho trình độ tiếng anh A giúp các bạn luyện thi tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Các bài tập luyện thi được thiết kế để người học vừa ôn vừa học. Các cấu trúc hay phù hợp, các đáp án đều được giải thích tỉ mỉ để các bạn dễ dàng theo dõi, kiểm tra, ôn tập, ghi chú khi cần.

1. Các bài tập luyện thi Ngữ pháp trình độ A

Bài tập ngữ pháp trình độ A (30 đề)

2. Các bài tập luyện Nghe trình độ A

Miêu tả tranh trình độ A

Hội thoại trình độ A

Hội thoại hỏi đáp trình độ A

Nghe tiền từ vào chỗ trống đoạn văn trình độ A

Nghe điền vào chỗ trống trong câu trình độ A

Nghe và sắp xếp lại câu trình độ A

Nghe và sắp xếp hội thoại trình độ A

3. Các bài tập luyện Đọc trình độ A

Bài đọc - Multichoice trình độ A

Bài đọc - True or False trình độ A

4. Các bài tập luyện Phát âm trình độ A

Bài tập phát âm trình độ A

Bài tập trọng âm trình độ A

5. Các bài tập luyện tìm lỗi sai trình độ A

Bài tập tìm lỗi sai trình độ A

6. Các dạng bài nâng cao khác cho luyện thi tiếng anh trình độ A mà các bạn có thể tham khảo

Bài tập Nghe nâng cao tiếng anh trình độ A

Bài tập Ngữ pháp nâng cao tiếng anh trình độ A

Bài tập Từ vựng nâng cao tiếng anh trình độ A

Bài tập Nói nâng cao tiếng anh trình độ A

Bài tập Đọc nâng cao tiếng anh trình độ A

Bài tập Viết nâng cao tiếng anh trình độ A

 

 

Sponsored links