Bài tập bài đọc Tiếng Anh lớp 6

Bài đọc là dạng bài cơ bản nhất và có trong hầu hết các dạng đề thi tiếng Anh. Bài đọc kiểm tra khả năng đọc hiểu cũng như từ vựng của các em học sinh. Các bài đọc dưới đây được thiết kế với trình độ phù hợp cho các em học sinh lớp 6.

 

Hướng dẫn làm bài:

Các em sẽ đọc 1 đoạn văn sau đó sẽ có các câu hỏi liên quan đến đoạn văn vừa đọc. Chọn đáp án phù hợp nhất với câu hỏi để trả lời.

Ví dụ:

My name is Peter. I am a student. I am 19 years old. I am from London. I have 2 brothers and a sister. My father is a doctor. My mother is a teacher.

Question 1. How old is Peter?

A. He is 19 years old
B. He is 16 years old
C. He is 1 years old.
D. He is 2 years old

Đáp án đúng cho câu hỏi 1 là A. Các em chọn đáp án A rồi ấn nút Submit để trả lời câu hỏi.

 

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 01

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 02

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 03

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 04

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 05

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 06

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 07

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 08

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 09

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 10

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 11

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 12

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 13

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 14

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 15

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 16

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 17

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 18

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 19

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 20

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 21

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 22

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 23

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 24

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 25

Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 6 Test 26Sponsored links