Bài tập tìm từ khác loại Tiếng anh lớp 6

Bài tập tìm từ khác loại với các từ còn lại là dạng bài mới. Nó khá bổ ích cho học sinh luyện tập và học từ vựng. Với loạt bài tập tìm từ khác loại cho học sinh lớp 6 sẽ giúp các em ôn tập dạng bài này tốt hơn.

 

Hướng dẫn cách làm bài:

Có 4 từ được đưa ra, nhiệm vụ của các em là tìm ra từ không cùng loại với 3 từ còn lại.

Ví dụ:

A. Monday
B. Season
C. Tuesday
D. Friday

Câu trả lời đúng cho ví dụ này sẽ là B. Các em chọn đáp án B và ấn Submit để trả lời câu hỏi.

 

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 01

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 02

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 03

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 04

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 05

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 06

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 07

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 08

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 09

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 10

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 11

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 12

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 13

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 14

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 15

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 16

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 17

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 18

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 19

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 20

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 21

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 22

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 23

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 24

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 25

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 26

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 27

Bài tập tiếng anh lớp 6 - Tìm từ khác các từ còn lại Test 28Sponsored links