Bài tập điền vào chỗ trống trong câu và đoạn văn là một trong những bài tập rất cơ bản. Dạng bài tập này nhằm đánh giá khả năng của học sinh tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Dạng bài tập này gồm có 4 dạng:

1. Điền từ vào chỗ trống trong câu có 4 đáp án (dạng trắc nghiệm)

2. Điền từ vào chỗ trống trong đoặn văn có 4 đáp án (dạng trắc nghiệm)

3. Điền từ vào chỗ trống trong câu - không có đáp án cho sẵn học sinh tự điền

4. Điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn - không có đáp án cho sẵn học sinh tự điền.

Bài tập dạng này đòi hỏi kiến thức ngữ pháp tốt và cả kỹ năng làm bài. Các bài tập dưới đây được thiết kế giúp các em học sinh lớp 6 làm quen với dạng bài này một cách tốt nhất.

 

Bài tập điền vào chỗ trống đoạn văn - Multichoice

Bài tập điền vào chỗ trống đoạn văn - Multichoice (new)

Bài tập điền vào chỗ trống đoạn văn - Textbox (Read a paragraph then fill in the blanks)

Bài tập điền vào chỗ trống trong câu - Texbox

Bài tập điền vào chỗ trống - Thứ tự từ trong đoạn vănSponsored links