Bài tập trọng âm tiếng Anh lớp 6

Bài tập về trọng âm của từ trong tiếng Anh là một trong những dạng bài khó yêu cầu học sinh phải nắm rõ vị trí trọng âm của từ. Bài tập này đòi hỏi các em rèn luyện cách phát âm chuẩn. Để làm tốt dạng bài này các em cần ôn luyện và tích lũy lâu dài. Với những bài tập trọng âm được thiết kế cho trình độ học sinh lớp 6 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn luyện tốt hơn. Chuẩn bị kỹ cho các kỳ thi sắp tới.

 

Hướng dẫn cách làm bài:

Có 4 từ với vị trị trọng âm khác nhau. Các em hãy tìm từ có trọng âm chính có vị trí khác với 3 từ còn lại.

Ví dụ:

A. ability

B. uniform
C. already
D. retirement

 

Đáp án cho ví dụ này là đáp án B. Các em hãy chọn đáp án B rồi ấn Submit để trả lời câu hỏi. Chúc các em thành công.

 

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 001

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 002

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 003

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 004

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 005

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 006

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 007

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 008

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 009

Bài tập trọng âm Lớp 6 Test 010Sponsored links