Bài tập về phát âm là một trong dạng bài khó của các đề thi tiếng Anh. Bài tập yêu cầu các em học sinh cần phải nắm rõ cách phát âm chuẩn của các từ vựng trong tiếng Anh. Để giúp các em học sinh lớp 6 làm quen với bài tập dạng này chúng tôi đã thiết kế loạt bài tập phát âm tiếng Anh lớp 6 để giúp các em học sinh luyện tập tốt hơn.

Hướng dẫn làm bài:

Có 4 từ có phần gạch chân giống nhau. Nhiệm vụ của các em là tìm ra từ có phần gạch chân khác với 3 từ còn lại

Ví dụ:

A. grow

B. brow
C. power
D. prow

 

Đáp án đúng là đáp án A. Các em chọn đáp án A và ấn nút Submit để trả lời câu hỏi. Chúc các em thành công

 

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 01

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 02

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 03

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 04

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 05

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 06

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 07

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 08

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 09

Bài tập phát âm Lớp 6 Test 10Sponsored links