Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp là một trong các loại bài hết sức cơ bản và xuất hiện ở hầu hết các dạng đề thi và bài kiểm tra. Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 được thiết kế giúp cho các em học sinh lớp 6 luyện tập dạng trắc nghiệm bài ngữ pháp với câu hỏi và 4 đáp án. Các câu hỏi giúp các ôn tập lại ngữ pháp, cách dùng từ, động từ, thời thì của chương trình lớp 6. 

 

Hướng dẫn cách làm bài:

Mỗi bài luyện tập gồm 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 đán án. Các em học sinh hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong 4 đáp án để hoàn thành câu hỏi.

 

Ví dụ:

I ____ 12 years old.

A. is

B. are

C. aren't

D. am

 

Đáp án đúng cho câu hỏi là đáp án D. Các em chọn đáp án D sau đó ấn nút Submit để trả lời câu hỏi. Chúc các em ôn luyện tốt.

 

English Grade 6 - Grammar Test 001

English Grade 6 - Grammar Test 002

English Grade 6 - Grammar Test 003

English Grade 6 - Grammar Test 004

English Grade 6 - Grammar Test 005

English Grade 6 - Grammar Test 006

English Grade 6 - Grammar Test 007

English Grade 6 - Grammar Test 008

English Grade 6 - Grammar Test 009

English Grade 6 - Grammar Test 010

English Grade 6 - Grammar Test 011

English Grade 6 - Grammar Test 012

English Grade 6 - Grammar Test 013

English Grade 6 - Grammar Test 014

English Grade 6 - Grammar Test 015

English Grade 6 - Grammar Test 016

English Grade 6 - Grammar Test 017

English Grade 6 - Grammar Test 018

English Grade 6 - Grammar Test 019

English Grade 6 - Grammar Test 020

English Grade 6 - Grammar Test 021

English Grade 6 - Grammar Test 022

English Grade 6 - Grammar Test 023

English Grade 6 - Grammar Test 024

English Grade 6 - Grammar Test 025

English Grade 6 - Grammar Test 026

English Grade 6 - Grammar Test 027

English Grade 6 - Grammar Test 028

English Grade 6 - Grammar Test 029

English Grade 6 - Grammar Test 030Sponsored links