Bài tập chia động từ tiếng Anh lớp 6

Dạng bài tập chia động từ tiếng Anh trong hoặc cho đúng là dạng bài hết sức cơ bản. Dạng bài tập ngày giúp học sinh luyện tập các dạng động từ, thời thì, chia động từ theo ngôi v.v.. bằng cách điền đúng dạng của động từ vào chỗ trống. Với 500 câu hỏi được thiết kế chuyên biệt cho học sinh lớp 6 này sẽ giúp các em học sinh đặc biệt là các em học sinh lớp 6 luyện tập và làm quen tốt nhất với dạng bài này. Nếu hoàn thành 500 câu hỏi với 50 đề thi chắc chắn em đã giỏi lắm rồi đấy. Chúc các em thành công.

 

Hướng dẫn làm bài:

Một câu tiếng anh với chỗ trống và 1 động từ trong ngoặc. Nhiệm vụ của em là điền dạng đúng của động từ trong ngoặc vào ô trống.

Ví dụ:

 

He (go) _____ to school by bus.

 

Đáp án đúng của câu này là goes. Em hãy điền goes vào hộp nhập đáp án sau đó ấn Submit để trả lời câu hỏi nhé. Chúc em luyện thi tốt.

 

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 01

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 02

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 03

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 04

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 05

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 06

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 07

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 08

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 09

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 10

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 11

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 12

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 13

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 14

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 15

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 16

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 17

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 18

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 19

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 20

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 21

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 22

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 23

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 24

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 25

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 26

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 27

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 28

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 29

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 30

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 31

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 32

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 33

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 34

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 35

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 36

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 37

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 38

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 39

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 40

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 41

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 42

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 43

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 44

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 45

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 46

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 47

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 48

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 49

English Grade 6 - Verb Conjugation Test 50Sponsored links