Sự khác nhau giữa All together và Altogether là gì? Thoạt nhìn chúng ta thấy có vẻ giống nhau tuy nhiên nó hoàn tòn khác. Cách phân biệt sử dụng giữa All together và Altogether như thế nào? Chúng ta xem các ví dụ sau đây:


I spent all together $1000 to buy a new laptop.

I spent altogether $1000 to buy a new laptop.

The kids go fishing altogether.

The kids go fishing all together.

 

 

Altogether: Có nghĩa là toàn bộ, tổng cộng, cái gì đó đã hoàn toàn hoàn thành.

All together: Sử dụng với nghĩa mọi ngưởi, mọi thứ trong cùng 1 nhóm làm việc gì đó cùng nhau tại cùng thời điểm.

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa All together và Altogether dưới đây:


 

------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links