Sự khác nhau giữa Excited Exciting là gì? Người học tiếng Anh thường hay nhầm lẫn cách sử dụng 2 tính từ này. Cách phân biệt sử dụng giữa Excited Exciting như thế nào? Chúng ta xem các ví dụ sau đây:


I am exciting and happy to be a student.

I am excited and happy to be a student.

The trip to Hawaii was very excited.

The trip to Hawaii was very exciting.

 

 

Excited: Chúng ta sử dụng Excited khi chúng ta cảm thấy vui, hạnh phúc vì việc gì tốt diễn ra. (dùng cho ngưởi)

Exciting: Sử dụng khi một sự việc, vật gì đó làm chúng ta vui, hạnh phúc. (dùng cho vật)

Ghi nhớ rằng chỉ dùng excited cho ngưởi.

Bạn cảm thấy excited khi có 1 cái gì đó exciting


Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Excited Exciting dưới đây:


 

------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links