Sự khác nhau giữa Interested Interesting là gì? Người học tiếng Anh thường hay nhầm lẫn cách sử dụng 2 tính từ này. Cách phân biệt sử dụng giữa Interested và Interesting như thế nào? Chúng ta xem các ví dụ sau đây:


I am interesting in learning English.

I am interested in learning English.

The book is very interested.

The book is very interesting.

 

Ghi nhớ:

Interested: Chúng ta sử dụng Interested khi chúng ta quan tâm đến nó và chúng ta thích thú với nó. (thường dùng cho chủ ngữ là người)

Interesting: Chúng ta sử dụng Interesting khi vấn đề đó làm ta chú ý và muốn tìm hiểu thêm về nó (thường chủ ngữ là vật)

Ghi nhớ rằng chỉ có người mới được miêu tả bằng Interested.

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Interested và Intersting dưới đây:


 

------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links