Các công ty thường khá khó khăn trong việc đánh giá trình độ tiếng Anh của nhân viên khi phỏng vấn xin việc. Đơn giản là họ không có đề thi, việc chấm và đánh giá cũng khá là phiền phức. Chính vì lý do đó chúng tôi tạo ra bài test đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhà tuyển dụng khi muốn đánh giá tiếng Anh thực của nhân viên thay vì chỉ nhìn bằng cấp.

Hướng dẫn: Bài đánh giá tiếng Anh này được thiết kế theo chuẩn Tiếng Anh dạng TOEIC rút ngắn gồm 100 câu hỏi chia ra 2 phần: 40 câu hỏi cho phần nghe và 60 câu hỏi cho phần đọc. Sau khi ứng viên làm xong bài sẽ có kết quả ngay và nhà tuyển dụng có thể biết được trình độ tiếng Anh của nhân viên mình sắp tuyển là như thế nào. Bài thi cần 60 phút để hoàn thành. Nếu nhà tuyển dụng cần đánh giá kỹ hơn có thể dùng bài TOEIC chuẩn tại đây để đánh giá.

This test may take few seconds to load. Please wait.

 

 

Sponsored links