Sự khác nhau giữa Invent Discover là gì? Làm sao để phân biệt cách sử dụng Invent Discover. Chúng ta hãy xem các ví dụ sau đây để làm sáng tỏ điều này.

 

They discovered a very useful car.

They invented a very useful car.

Scientist invented a new planet yesterday.

Scientist discovered a new planet yesterday.

 

Các phân biệt:


Chúng ta sử dụng Invent khi nói tới vật gì đó mà do con người tạo ra. Ví dụ: Điện thoại, ô tô, xe máy vv...

Chúng ta dùng Discover khi nói tới gì đó mà nó đã tồn tại ngoài ý muốn của con người, tìm ra cái gì đó nó bị ẩn đi mà con người chưa biết. Ví dụ: một hành tinh, hòn đảo, một loài động vật hoang dã v.v..

 

Chúng ta hãy luyện tập bài tập phân biệt sự khác nhau giữa Invent Discover dưới đây:


Sponsored links