- Ta dùng still để nói một tình huống hay một hành động vẫn đang diễn ra. Nó chưa thay đổi hay dừng lại

✓ It’s 9 a.m now and she’s still in bed.

✓ When I got home, Jack was still working at office.

 

Still luôn đứng giữa câu (trước động từ thường, sau động từ to be)

- Ta dùng Yet  = until now để nói một sự việc, tình huống nào đó vẫn chưa xảy ra. Yet thể hiện người nói đang mong muốn điều đó xảy ra.

- Yet được dùng chủ yếu trong câu phủ định và câu hỏi

✓ she hasn’t get to work yet though it’s quite late now

✓ Has Jenn left for work yet?

 

- Yet luôn đứng cuối câu

✓ It’s 10 o’clock and Jim isn’t here yet.

 

- Yet thường dùng trong thì hiện tại hoàn thành

✓ Have you finished work yet?

 

- So sánh still và yet

Still và yet đều có thể được dùng trong câu phủ định (still… not = have/has not …yet: ). Tuy nhiên still nhấn mạnh hơn sự ngạc nhiên hay sự thiếu kiên nhẫn của người nói

✓ Is it still raining ?

✓ Has it stopped raining yet?

 

Cả 2 VD đều thể hiện người nói muốn hỏi liệu thời điểm hiện tại trời còn mưa hay đã tạnh, nhưng ở VD1 dùng với still, thể hiện rõ hơn sự phàn nàn, thiếu kiên nhẫn của người nói. Người nói thể hiện 1mong muốn trời không mưa nữa khi sử dụng still. Còn VD2 dùng yet, chỉ thể hiện đơn thuần nội dung ý hỏi của người nói, rằng trời đã tạnh chưa, mà không thể hiện rằng trời mưa hay tạnh có ý nghĩa gì.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links