Bạn muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình xem ở mức nào để chọn lớp học phù hợp hay đơn giản chỉ là đánh giá khả năng tiếng Anh của mình ở trình độ nào. Với chương trình kiểm tra đánh giá cho mọi trình độ từ sơ cấp đến cao cấp, chương trình kiểm tra trinh độ tiếng Anh online miễn phí sẽ giúp bạn đánh giá được khả năng tiếng Anh của mình với 2 phần chính.

Phần 1. Đánh giá khả năng nghe. Đánh giả khả năng nghe thông qua 4 mục đó là:

Nghe và trả lời

Miêu tả tranh

Hội thoại

Bài giảng

 

Phần 2. Đánh giả khả năng về ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng đọc của bạn. Phần này gồm 3 phần

Hoàn thành câu

Tìm lỗi sai

Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

 

Tất cả sẽ tích hợp trong 1 đề thi hoàn chỉnh gồm 120 câu. Các mức đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn như sau:

31 - 50 - Dưới Trung cấp

51-70 - Trung cấp

71-100 - Trên Trung cấp

101-120 - Cao cấp

 

Kiểm tra trình độ của bạn tại đây

 Sponsored links