Có nhiều người học nhầm lẫn giữa at the end và in the end. Ta cùng so sánh cách dùng của 2 cụm từ này:


In the end tương đương nghĩa với finally hay eventually; được dùng khi nói rằng sự việc/hành động nào cuối cùng thì xảy ra, sau khi đã được cân nhắc, bàn bạc trước đó.

At the end, we decided not to buy a new house

In the end, we decided not to buy a new house

 

At the end thường đi với giới từ of (at the end of something): có nghĩa là vào giai đoạn cuối/phần cuối/thời điểm cuối cùng của một sự việc/quãng đường hay một khoảng thời gian nào đó.

✓ She’s  going on holiday at the end of this month.

✓ They live at the far end of our street.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links