- Nhiều bạn học biết rằng thông thường sau động từ stop là một V-ing (stop doing something). Tuy nhiên, tùy trong tình huống cụ thể mà stop có thể được theo sau bởi V-ing hoặc To V (stop to do something).

 

✓ Suddenly everyone stopped talking.

✓I stopped to get a drink of water.

 

Trên đây là 2 VD đúng về hai cách dùng của động từ stop. Ta so sánh cách dùng như sau:

 

- Khi muốn nói ai đó ngừng/chấm dứt / thôi làm một hành động nào đó. Ta sử dụng cấu trúc stop doing something, không phải  ‘stop to do something’:

✗ He wants to stop to smoke.

✓ He wants to stop smoking.(anh ấy muốn bỏ thuốc lá)

 

- Cấu trúc stop to do something: được dùng khi muốn nói rằng ai đó tạm ngừng một việc gì đó đang làm để làm một việc khác. Nó chỉ ra lý do tại sao người đó dừng lại hành động ấy

✗  He stopped to get a drink of water.

(= anh ta ngừng việc gì đó như nói chuyện, đi bộ, làm việc để mua 1đồ uống)

✓ He has stopped smoking.

(= anh ta đã từng hút thuốc, nhưng giờ đã bỏ, không hút nữa)

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links