Chúng ta xem xét 2 ví dụ sau đây:

 

I wish you have a pleasant stay here

I hope you have a pleasant stay here

 

- 2 VD trên đều sử dụng wish và hope để diễn tả một mong muốn ở hiện tại. Tuy nhiên VD1 dùng wish là sai, còn VD2 dùng hope là đúng. Vì sao như vậy?, ta ghi nhớ quy tắc sau:

 

- Ta nói ‘wish you something’; nhưng không thể nói ‘wish that something happens’. Ta dùng hope that something happens

I wish you success in your future.

I hope you get this letter by this weekend.

 

- Dùng wish…did something để thể hiện một mong muốn ở hiện tại ( bạn hối tiếc vì điều gì đó ở hiện tại và mong  muốn thay đổi nó)

I wish you didn’t have to go so soon.

Do you wish you lived near the sea?

 

- Dùng wish…had done something để thể hiện một điều ước trong quá khứ (bạn cảm thấy hối tiếc vì điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, giờ bạn ước nó không xảy ra. Đây là một điều ước trong quá khứ, không có thật ở hiện tại)

She wished she hadn’t said such stupid things.

 

- Ta thường dùng: wish …would do something để phàn nàn điều gì đó

I wish you wouldn’t keep interrupting me.

I wish you would do something instead of just talking.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links