- Whole và All có nghĩa tương đương với nhau là: toàn bộ, tất cả.Tuy nhiên, ta cần lưu ý cách dùng của mỗi từ để tránh lỗi sai khi sử dụng:


- Whole: thường đi với các danh từ số ít

Did you read the whole book?

I’m so hungry. I’ve drunk a whole packet of biscuits.

 

-  The/my/her đứng trước Whole, nhưng đứng sau All

The whole book = all the book

His whole life = all his life

 

- Lưu ý: Ta nói all day, all week, all evening thay vì all the day, all the week, all the evening

They spent the whole day/all the day on the beach

They spent the whole day/all day on the beach

------
Ms. Minh Thu
Sponsored links