Had better và shoud đều có nghĩa là nên; được sử dụng khi khuyên ai đó nên làm gì. Nhưng cách dùng của 2 từ này không hoàn toàn giống nhau.


- Had better: được dùng khi đưa ra lời khuyên trong một tình huống cụ thể (không phải tình huống chung chung).

It’s late. You should  go home.

It’s late. You’d better go home. (tình huống cụ thể)

 

Tuy nhiên ta có thể dùng shoud trong tất cả các tình huống khi người nói đưa ra lời khuyên cho ai đó (thường dùng khi đưa ra lời khuyên chung chung)

You’re always at home. You had better  go out more often.

You’re always at home. You should go out more often. (tình huống chung chung)

 

- Dùng Had better khi bạn muốn nhấn mạnh về một một vấn đề hay một hậu quả nào đó có thể xảy ra nếu không nghe theo lời khuyên. Should chỉ mang nghĩa: đó là một điều tốt nên làm

It’s a great film. You should go and see it. (sẽ không có vấn đề gì nếu không xem)

The film starts at 9.00. You’d better go now or you will be late. (nếu không đi bây giờ, sẽ bị muộn giờ chiếu phim)

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links