Less và fewer đều có nghĩa là ít hơn trong tiếng Việt. Tuy nhiên trong tiếng Anh tùy vào loại danh từ mà cách sử dụng của chúng là khác nhau. Chúng ta hãy xem các ví dụ và phân tích sau:

 

- Less là dạng so sánh hơn của little. Nó được dùng với các danh từ không đếm được.

He has fewer time for other things  than he would like.

He has less time for other things  than he would like.

 

- Fewer là dạng so sánh hơn của few. Nó được dùng với các danh từ số nhiều.

This car has less problems than ours

This car has fewer problems than ours

Less and less people find it dangerous to use much social network

Fewer and fewer people find it dangerous to use much social network

 

Trong văn phong hàng ngày, less thường được sử dụng với danh từ số nhiều, nhưng nhiều người cho rằng như vậy là không đúng, nên ta cần tránh trong văn viết trang trọng (academic writing).

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links