Người học tiếng Anh đôi khi lúng túng trong việc phân biệt cách sử dụng MuchMany. Chúng ta hãy nhớ các quy tắc sau đây để phân biệt cách sử dụng của MuchMany:

 

Much: chỉ đi với các danh từ không đếm được

VD: I don’t know much about art.

 

Much không bao giờ theo sau bởi danh từ ở dạng số nhiều. Khi đó ta dùng many thay vì much

Using credit cards appropriately can bring much benefits to students.

Using credit cards appropriately can bring many benefits to students.

Workers experience much breathing problems with passive smoking.

Workers experience many breathing problems with passive smoking.

 

Tương tự, too much và so much cũng chỉ dùng với danh từ không đếm được. Với danh từ số nhiều, ta dùng too many hoặc so many

We have cut down too much trees to make paper.

We have cut down too many trees to make paper.

There are still so much questions that need to be answered.

There are still so many questions that need to be answered.

 

Khi very much theo sau các động từ: like, prefer, want and hope, nó thường ở vị trí cuối câu, nhưng cũng có thể đứng trước các động từ đó:

VD:   I liked her very much.

We very much hope that you will visit us.

 

Much  thường được dùng trước perfer và appreciate

VD: I would much prefer to be alone.

Your hard work is much appreciated.

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links