- Chúng ta đều biết must have to có nghĩa tương đương nhau là phải, bắt buộc. Tuy nhiên chúng có nghĩa khác nhau hoàn toàn khi chia ở dạng phủ định, chúng ta xem xét ví dụ sau:

 

1. I don’t want anyone to know about our plan. You mustn’t tell anyone.

2. I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early.

 

Trên đây là 2 VD đúng về cách sử dụng mustn’t not have to. Tại sao lại như vậy?

 

Chúng ta ghi nhớ cách dùng sau:


- Mustn’t mang nghĩa là  không được phép làm việc gì đó.

Trong VD 1, Tôi không muốn bất cứ ai biết về kế hoạch của chúng ta. Bạn không được phép nói cho bất kỳ ai. Việc nói kế hoạch cho người khác là một điều tuyệt đối không được phép. Chúng ta sử dụng mustn’t là đúng.

 

- Not have to mang nghĩa là không phải, không cần thiết làm việc gì đó.

Trong VD 2 , Tôi sẽ không làm việc ngày mai, vì thế tôi không dậy sớm. Như vậy việc dậy sớm không phải là một điều bắt buộc và tôi không cần thiết phải làm. Ta dùng don’t have to là đúng.

---------
Ms. Minh Thu
Sponsored links