Have gothave đều có nghĩa là: có, sở hữu…Khi sử dụng 2 từ này người học có thể mắc lỗi sai về thì của động từ. Chúng ta xem xét ví dụ sau:


1. They are enjoying their holiday. They are having a nice room in the hotel.

2. They are enjoying their holiday. They’ve got/have a nice room in the hotel.

3. I had got long hair when I was a child.

4. I had long hair when I was a child.

 

Trong 4 câu trên, câu 2, 4 là đúng, còn câu 1, 3 là sai. Tại sao như vậy?

Chúng ta ghi nhớ quy tắc sau:

 

- Khi sử dụng have got và have với nghĩa sở hữu (possession), ta không dùng thì tiếp diễn để chia động từ. VD 1, 2 diễn tả sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói.  Họ đang tận hưởng kỳ nghỉ. Họ đang ở một căn phòng đẹp trong khách sạn. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn (they have got / have a nice room) thay vì thì tiếp diễn (they are having a nice room). Như vậy VD2 là câu đúng.

 

- Không sử dụng have got ở dạng quá khứ. Ta sử dụng had thay vì had got khi chia động từ ở thì quá khứ. VD 3, 4 diễn tả sự việc ở thì quá khứ: Khi tôi là một đứa trẻ, tôi có mái tóc dài. Chúng ta dùng had thay vì had got. VD4 là câu đúng.

 

---------

Ms. Minh Thu

Sponsored links