Tại sao cùng là thuê 1 ngôi nhà lúc dùng rent lúc lại dùng lease? Vậy sự khác nhau về ý nghĩa và cách dùng 2 từ này trong tiếng Anh như thế nào?


Cách dùng:

Cả 2 từ “rent” và “lease” đều có nghĩa là thuê trong tiếng Việt. Tuy nhiên cách sử dụng và nghĩa của nó hơi khác một chút.

 

Chúng ta dùng “RENT” để nói về việc trả tiền để sử dụng một ngôi nhà, căn phòng, phương tiện, thiết bị, đất … (có thể không cần ký hợp đồng)

 

Ví dụ:

- They rented a room in a house on the 10th street.

- They rented a car to explore the city

 

Chúng ta dùng “LEASE” để nói về việc thuê nhưng phải có sự thỏa thuận về mặt pháp lý (hợp đồng) thông qua việc bạn trả tiền cho một người hoặc công ty để sử dụng ngôi nhà, vùng đất, phương tiện, thiết bị trong một khoảng thời gian xác định.

 

Ví dụ:

- They leased the offices from a Hanoi company lease office. (phải ký hợp đồng thuê trong bao lâu 6 tháng, 1 năm, 2 năm ...)

- This plane is leased from Airbus.

 

Như vậy chúng ta dùng "rent" khi thuê không quan tâm về mặt pháp lý (hợp đồng). Còn dùng "lease" khi muốn nói tới việc thuê đó phải có tính pháp lý (hợp đồng) trong một khoảng thời gian xác định.

 

---------------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links