Giới thiệu:

Đề thi trắc nghiệm Đại học, Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D, A1 bao gồm 80 câu hỏi. Chia ra các phần:

1. Ngữ âm - Kiểm tra khả năng phát âm của thí sinh bao gồm tìm từ có phần gạch chân phát âm khác từ còn lại; tìm từ có trọng âm khác các từ còn lại.

2. Từ vựng - Kiểm tra kiến thức về các từ đồng nghĩa, khác nghĩa, nghĩa của từ.

3. Ngữ pháp - Phần này kiểm tra khả năng ngữ pháp của thí sinh. Bao gồm việc lựa chọn 1 đáp án trong 4 đáp án để hoàn thành 1 câu. Tìm lỗi sai - Phần này tập trung vào khả năng phát hiện lỗi sai trong câu. Thí sinh cần nắm chắc ngữ pháp để làm tốt phần này.

4. Đọc hiểu - Thí sinh phải đọc 1-2 bài đọc sau đó trả lời các câu hỏi. Ngoài ra còn có 1 bài điền vào chỗ trống của đoạn văn. Trong phần này vừa đánh giá khả năng đọc, từ vựng, và ngữ pháp của thí sinh để chọn được câu trả lời tốt nhất cho chỗ trống.

5. Viết - Kiểm tra khả năng của thí sinh về biến đổi câu, các câu đồng nghĩa.

 

Hướng dẫn:

Mỗi phần của bài thi sẽ có hướng dẫn cụ thể. Bạn phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời câu hỏi để tránh hiểu nhầm. Thời gian làm bài là 90 phút. Câu nào khó có bạn có thể để lại làm câu dễ trước. Chúc bạn thi tốt.

 

 1. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2014 Online 
 2. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2014 Online
 3. Làm đề thi Cao Đẳng môn Tiếng Anh Khối A1, D năm 2014 Online
 4. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2013 Online
 5. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2013 Online
 6. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2012 Online
 7. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2012 Online
 8. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2011 Online
 9. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2010 Online
 10. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2009 Online
 11. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2008 Online
 12. Làm đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh Khối D năm 2008 Online
 13. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2007 Online
 14. Làm đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh Khối D năm 2007 Online
 15. Làm đề thi Đại học môn Tiếng Anh Khối D năm 2006 Online

 Sponsored links