Giới thiệu:

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh bao gồm 50 câu hỏi. Chia ra các phần:

1. Ngữ âm - Kiểm tra khả năng phát âm của thí sinh bao gồm tìm từ có phần gạch chân phát âm khác từ còn lại; tìm từ có trọng âm khác các từ còn lại.

2. Ngữ pháp - Phần này kiểm tra khả năng ngữ pháp của thí sinh. Bao gồm việc lựa chọn 1 đáp án trong 4 đáp án để hoàn thành 1 câu. Tìm lỗi sai - Phần này tập trung vào khả năng phát hiện lỗi sai trong câu. Thí sinh cần nắm chắc ngữ pháp để làm tốt phần này.

3. Đọc hiểu - Thí sinh phải đọc 1 đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi. Ngoài ra còn có 1 bài điền vào chỗ trống của đoạn văn. Trong phần này vừa đánh giá khả năng đọc, từ vựng, và ngữ pháp của thí sinh để chọn được câu trả lời tốt nhất cho chỗ trống.

Hướng dẫn:

Mỗi phần của bài thi sẽ có hướng dẫn cụ thể. Bạn phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời câu hỏi để tránh hiểu nhầm. Thời gian làm bài là 60 phút. Câu nào khó có bạn có thể để lại làm câu dễ trước. Chúc bạn thi tốt.

 

 1. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2014 Online
 2. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2013 Online - Hệ 3 năm
 3. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2013 Online - Hệ 7 năm (Chương trình chuẩn và nâng cao)
 4. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2012 Online - Hệ 3 năm
 5. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2012 Online - Hệ 7 năm (Chương trình chuẩn và nâng cao)
 6. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011 Online - Hệ 3 năm
 7. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011 Online - Hệ 7 năm (Chương trình chuẩn và nâng cao)
 8. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2010 Online - Hệ 3 năm
 9. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2010 Online - Hệ 7 năm
 10. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009 Online - Hệ 3 năm
 11. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009 Online - Hệ 7 năm
 12. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2008 Online - Hệ 3 năm lần 1
 13. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2008 Online - Hệ 3 năm lần 2
 14. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2008 Online - Hệ 7 năm lần 1
 15. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2008 Online - Hệ 7 năm lần 2
 16. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2008 Online - Hệ phân ban lần 1
 17. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2008 Online - Hệ phân ban lần 2
 18. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2007 Online - Hệ 3 năm
 19. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2007 Online - Hệ 7 năm
 20. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2006 Online - Hệ 3 năm
 21. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2006 Online - Hệ 7 năm
 22. Làm đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2006 Online - Hệ phân ban

 

 

 Sponsored links