Nhiều bạn học tiếng Anh rất hay nhầm lẫn giữa cách sử dụng In và on đối với danh từ island. Vậy sự khác nhau ở đây là gì?

Chúng ta xem ví dụ sau về cách sử dụng in hay on cho island.

 

1. We had a vacation in a small island called Ly Son - Sai

 

2. We had a vacation on a small island called Ly Son - Đúng

 

3. We had a vacation on Singapore - Sai (Singapore là 1 hòn đảo)

 

Vậy sự khác biệt trong cách dùng ở đây là gì?

 

+ Chúng ta ghi nhớ rằng chúng ta dùng on đứng trước danh từ island (on a island) chứ không phải là in a island.

Ví dụ:

Robinson Crusoe lived for four years on the Pacific island called "Más a Tierra" - Robinson Crusoe sống 4 năm trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương tên là "Más a Tierra".

 

+ Tuy nhiên chúng ta dùng in trước tên của một hòn đảo mà ý chúng ta muốn nói tới là một quốc gia hay một thành phố.

Ví dụ:

I have lived in Singapore for 5 years -  Tôi đã sống ở Singapore được 5 năm. (Singapore là một quốc đảo).

 

Từ nay hy vọng các bạn tránh nhầm lẫn giữa hai in và on với island.

 

----------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links