Chúng ta xem ví dụ sau về cách sử dụng affect và effect:

 

1. Pollution effects our health - Sai

2. Pollution affects our health - Đúng

3. Pollution has effects on our health - Đúng

 

Lỗi dùng nhầm lẫn giữa effect affect rất phổ biến đối với người học Tiếng Anh. Vậy sự khác nhau trong cách dùng affect effect là gì?

 

+ Chúng ta nhớ rằng affect là động từ có nghĩa là tác động, ảnh hưởng đến ai đó, cái gì đó

Ví dụ:

Rain affects the growth of rice in Vietnam - Mưa ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của lúa ở Việt Nam.

Pollution affects our health - Ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

 

+ Còn effect là danh từ có nghĩa là tác động, tác dụng, hiệu quả ... và chúng ta thường hay dùng với cấu trúc have an effect on someone/something

Ví dụ:

Pollution has effects on our health - Ô nhiễm có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.

 

+ Chúng ta nhận thấy rằng have an effect on = affect

Ví dụ:

Jane has a great effect on my future= Jane greatly affects my future - Jane có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của tôi.

 

Và như vậy, các bạn ghi nhớ affect là động từ và effect là danh từ và đừng nhầm cách dùng của 2 từ này.

 

Luyện tập Affect vs Effect Test

-------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links