Chúng ta xem xét các ví dụ sau đây:

 

1. According to me, this is a good car.

2. According to my opinion, this is a good car.

3. According to Jane, this is a good car.

4. In my opinion, this is a good car.

 

Bạn có thể phân biệt được câu nào đúng câu nào sai không? Cách dùng according toin my opinion như thế nào?

 

Quy tắc:

 

+ Chúng ta dùng according to để nói nơi đến của nguồn thông tin hoặc ý tưởng

Ví dụ:

According to VTV, Vietnam is the biggest rice exporter - Theo VTV, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

 

Chú ý: According to không bao giờ dùng với từ view hoặc opinion

Ví dụ:

According to Kate's opinion/view, this car is bad. - Sai

 

+ Nếu chúng ta dùng từ view/opinion thì chúng ta phải dùng cấu trúc sau:

In my/his/her opinion/view

Ví dụ:

In Kate's opinion/view, this car is very bad - Theo ý kiến của Kate thì chiếc xe này rất tồi.

 

Quay lại với 4 ví dụ ban đầu, ta dễ dàng nhận thấy rằng câu 3 và 4 là đúng, câu 1 và 2 là sai.

 

-------------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links