Rất nhiều bạn học tiếng Anh hay dùng sai 2 từ go và come. Để hiểu rõ hơn về cách dùng 2 từ go và come chúng ta xem xét ví dụ sau:

 

Lan is in Paris now and she says:

1. When I came to Paris 5 years ago, I did not understand French.

2. When I went to Paris 5 years ago, I did not understand French.

 

Minh is in Vietnam now and he says:

3. When I came to Paris 5 years ago, I spoke French very well.

4. When I went to Paris 5 years ago, I spoke French very well.

 

Như vậy sự khác nhau giữa go come ở đây là gì?

 

Quy tắc:

 

+ Chúng ta sử dụng Come khi muốn diễn tả dự di chuyển đến nơi mà người nói hoặc người nghe đang ở.

Như 2 ví dụ đầu tiên khi Lan nói thì cô ấy đang ở Paris do đó câu đúng sẽ phải là:

1. When I came to Paris 5 years ago, I did not understand French. - Năm năm trước khi tôi đến Paris, tôi không hiểu tiếng Pháp.

 

Lan đến Paris (đến nơi cô đang ở) từ một nơi khác thì Lan dùng come là chính xác.

Ví dụ khác:

Wait a minute. I am coming. - Đợi một chút tôi đang đến (Đang đến chỗ người nghe, đối thoại với Lan)

 

+ Chúng ta sử dụng Go khi muốn diễn tả sự di chuyển xa nơi mà người nói hoặc người nghe đang ở.

Như trong ví dụ 3 và 4, khi nói Minh đang ở Việt Nam do đó câu nói đúng sẽ là:

4. When I went to Paris 5 years ago, I spoke French very well. - Năm năm trước khi tôi đến Paris, tôi nói tiếng Pháp rất tốt.

 

Ví dụ khác:

An và Linh đang ngồi uống nước:

An: Would you like to go shopping?

Linh: No, wouldn't, I am tired.

 

Khi An và Linh ngồi nói chuyện họ nói tới 1 nơi khác do đó dùng Go là chính xác.

 

---------------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links