Chúng ta xem xét câu ví dụ sau về cách sử dụng remind of và remind about:

 

1. Kate reminded me of the money in the porket.

2. Kate reminded me about the money in the porket.

3. Kate reminded me of my girlfriend.

4. Kate reminded me about my girlfriend.

 

Trong 4 câu ở ví dụ trên câu nào đúng câu nào sai và tại sao? Sự khác nhau trong cách dùng remind ofremind about như thế nào?

 

Quy tắc:


+ Chúng ta sử dụng remind about để nhắc nhở ai đó không quên làm việc gì.

Ví dụ:

He didn't remind me about the rinks in the car. - Anh ấy không nhắc tôi là có đồ uống trong xe.

 

+ Chúng ta sử dụng remind of để nói bạn nghĩ về, nhớ về ai đó, cái gì đó vì nó có sự tương đồng, giống nhau.

Ví dụ:

He reminds me of my grandfather. They have very similar faces. - Ông ấy làm tôi nhớ tới ông nội tôi. Họ có khuôn mặt rất giống nhau.

 

Từ những quy tắc trên chúng ta quay lại 4 ví dụ ban đầu ta có thể thấy rằng câu 2 và câu 3 là đúng, câu 1 và câu 4 là sai.

Hy vọng bạn sẽ không sử dụng sai remind ofremind about nữa.

 

---------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links