Chúng ta xem các câu trong ví dụ sau đây:

1. This picture belongs to the art room of this museum. Sai

2. This picture belongs in the art room of this museum. - Đúng

3. This book belongs in me. - Sai

4. This book belongs to me. - Đúng

 

Như vậy cách sử dụng belong inbelong to như thế nào?

+ Chúng ta sử dụng belong in khi diễn tả một cái gì đó được đặt đúng chỗ hoặc một chỗ thích hợp.

Ví dụ:

- This picture belongs in the art room of this museum. - Bức tranh này thuộc về phòng nghệ thuật của bảo tàng này (tức là đặt vào đó thì mới đúng vị trí của nó).

 

+ Chúng ta sử dụng belong to somebody khi muốn nói cái gì thuộc sở hữu của ai đó.

Ví dụ:

- Hoang Sa belongs to Vietnam - Hoàng Sa là của Việt Nam (thuộc quyền sở hữu của Việt Nam)

+ Chúng ta sử dụng belong to something khi muốn:

- Diễn tả nó như là một phần của nhóm giống nhau hoặc con người.

Ví dụ: She belongs to 9x generation - Cô ấy thuộc thế hệ 9x.

- Diễn tả ai đó là thành viên của câu lạc bộ hoặc tổ chức nào đó.

Ví dụ: He belongs to our team - Anh ấy thuộc về đội của chúng ta.

Khi nó liên quan hoặc kết nối tới khoảng thời gian nhất định nào đó

Ví dụ: This bowl belongs to the 16th century. - Cái bát này thuộc thế kỷ 16.

 

Chúc bạn thành công.

------------

TS. Ba Đỗ

 

Sponsored links