Chúng ta xem xét 4 câu tiếng Anh sau đây:

 

1. I have finished this morning work. - Đúng

2. I have finished this morning job. - Sai

3. I have had a good job for 3 years. - Đúng

4. I have had a good work for 3 years. - Sai

 

Trong tiếng Việt hai từ job work đều có nghĩa là việc, công việc. Tuy nhiên trong tiếng Anh nó có sự phân biệt trong cách sử dụng. Vậy sự khác nhau giữa job work là gì?

 

+ Chúng ta sử dụng job khi nói tới công việc giống nhau hàng ngày hoặc là công việc bạn làm thường xuyên để kiếm tiền.


+ Chúng ta sử dụng work khi ta muốn nói tới việc mà kết thúc nó bạn sẽ làm một việc khác.

Ví dụ: You have to finish this work by 2:00 pm. Tomorrow you'll have some new work.

work là danh từ không đếm được do đó bạn không thể nói I have a good work.

 

Hy vọng bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa job work để không còn sử dụng sai nữa.

Chúc bạn thành công.

------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links