Chúng ta xem xét 2 câu trong ví dụ sau:

1. Please knock me up at 4:00 am - Tiếng Anh-Anh nhưng tiếng Anh-Mỹ thì nghĩa khác hoàn toàn.

2. Please wake me up at 4:00 am - Tiếng Anh Mỹ

 

Tại sao lại có sự khác biệt như vậy giữa chúng có gì khác nhau?

Nếu như theo Tiếng Anh-Anh chúng ta đều dịch là "Vui lòng đánh thức tôi dậy lúc 4:00 am" nhưng trong tiếng Anh-Mỹ có sự khác nhau trong cách dùng 2 cấu trúc này.

+ Trong tiếng Anh-Mỹ, knock someone up nghĩa là làm cho người phụ nữ có bầu.

+ Trong tiếng Anh-Anh nghĩa đơn giản là gọi, đánh thức dậy bằng cách gõ cửa hay điện thoại.

Bạn xem ví dụ sau:

A bad guy knocked her up then went abroad. - Một gã đểu cáng đã làm cô ấy có bầu rồi chạy ra nước ngoài.

Honey, knock me up at 5:00 am. - Nghĩa Anh-Anh sẽ là, Anh yêu, gọi em dậy lúc sáu giờ sáng nhé. Còn nghĩa Anh-Mỹ sẽ là Anh yêu, nhớ làm em có bầu vào sáu giờ sáng nhé.

Bạn thấy sự khác biết lớn như thế nào về nghĩa giữa 2 cấu trúc đó. Do đó đừng có dùng cấu trúc Knock me up khi ở Mỹ vì bạn có thể sẽ gặp rắc rối đấy.

 

Chúng ta cùng xem 1 câu chuyện hài hước về sự nhầm lẫn khi 1 quý bà sang Mỹ du lịch

A: Sir, Could you please knock me up at 5:00 am?

B: Sorry, I don't think I can do that, Madam.

A: Why not?

B: I am married and it is against the hotel's rules.

A: What are you talking about? Are you drunk?

B: No, I am sorry but I can't help you.

A: I need to go to the airport at 6:00 am. I don't think I can wake up. I'll talk to your manager.

B: Oh, I am sorry. This is my mistake. I understand now. I'll wake you up at 5:00 am. No problem, Good night.

-------------

TS.Ba Đỗ

Sponsored links