Chúng ta xem xét 2 câu tiếng Anh sau:

1. He is high - Sai

2. He is tall - Đúng

 

Tại sao lại như vậy?

Về nghĩa tiếng Việt thì 2 từ này đều có nghĩa là cao và trong tiếng Việt chúng ta chỉ sử dụng mỗi từ cao mà thôi. Tuy nhiên trong tiếng Anh nó lại được phân chia ra dựa vào kích thước của vật bạn muốn diễn tả. Vậy sự khác nhau giữa tall high khi sử dụng như thế nào?

+ High dùng để diễn tả những thứ mà nó cao vượt hơn những thứ khác hoặc High dùng để diễn tả vật mà kích thước lớn từ chân tới đỉnh.

Ví dụ:

- A high mountain - Đúng

- A tall mountain - Sai

Ở đây ngọn núi rất to về kích thước và chiều cao do đó ta phải dùng High.

 

+ Tall được sử dụng để diễn tả những thứ mà kích thước của đường kính nhỏ so với chiều cao của nó như các tòa nhà, người, động vật, cây cối v.v...

Ví dụ:

- A tall girl - Đúng

- A high girl - Sai

Chúc các bạn thành công.

----------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links