Chúng ta xem xét 3 câu tiếng Anh sau đây:


1. Although she can play guitar, but she is not a singer - Sai

2. Although she can play guitar, she is not a singer - Đúng

3. She can play guitar, but she is not a singer - Đúng

 

Từ 3 câu ví dụ trên cho ta thấy rằng Although But không thể đi với nhau. Trong tiếng Việt thì chúng ta thấy có vẻ như hợp lý "Cô ấy biết chơi gitar nhưng cô ấy không phải là ca sĩ". Tiếng Việt chúng ta có cấu trúc đó nhưng trong tiếng Anh 2 từ Although But không được kết hợp cùng nhau. Nhiều bạn tư duy theo cấu trúc ngữ pháp của tiếng Việt dẫn đến rất hay sai khi sử dụng cấu trúc này

Do vậy nếu bạn dùng Although thì thôi But mà dùng But thì thôi Although như câu 2 và 3 trong ví dụ trên.

 

Tương tự một cấu trúc khác là Because So. Bạn đã dùng Because thì thôi So và dùng So thì thôi Because.

Ví dụ:

Because she is tall, so she plays volleyball very well. - Sai

Because she is tall, she plays volleyball very well. - Đúng

She is tall, so she plays volleyball very well. - Đúng

 

Hy vọng những giải thích và ví dụ trên sẽ giúp bạn tránh được lỗi khi sử dụng những cấu trúc này trong tiếng Anh.

Chúc bạn thành công.

---------------

TS. Ba Đỗ

Sponsored links