Luyen Am Tieng AnhNói tiếng Anh là cả một kỹ năng khó mà bạn cần phải luyện tập. Bạn phát âm tiếng Anh thật sự đúng chưa? Nếu bạn phát âm không đúng, không chuẩn thì người nghe sẽ chẳng hiểu bạn đang muốn nói gì như vậy thì cuộc đàm thoại của bạn thất bại.

Vậy làm gì để phát âm chuẩn? Luyện âm tiếng Anh như thế nào?

- Để phát âm chuẩn bạn phải có 1 quyển từ điển chuẩn với phiên âm quốc tế chuẩn.

- Bạn phải biết đọc phiên âm quốc tế thật chuẩn

- Nghe người bản địa nói tiếng Anh rồi mình học theo cách phát âm của họ

- Bạn có thể thử khả năng phát âm cũng như nói tiếng Anh ở đây để xem bạn phát âm tiếng Anh chuẩn không nhéSponsored links