Đáp án đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012 gồm 1 file PDF cho 6 mã đề thi 248, 475, 526, 639, 729, 951. Các bạn có thể tải đề về tham khảo ở link phía dưới đây:

Tải đáp án Tiếng Anh khối D năm 2012

Tải đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2012

Bạn có thể tham khảo đề thi tiếng Anh khối A1 năm 2012 tại đây.

Nếu bạn muốn xem các đề cũ từ năm 2002-2011 thì xem ở đây.

Sponsored links