De thi dai hoc tieng Anh khoi A1 2012Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012 gồm 80 câu và thời gian làm bài 90 phút. Nếu bạn sắp thi khối D thì đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn luyện tập trước khi đi thi để cảm thấy tự tin hơn và ước được tầm kiềm thức của bạn cũng như luyện tập thêm phần mình còn yếu.

Đề thi Đại học môn tiếng Anh khối A1 2012

Đáp án đề thi Đại học môn tiếng Anh khối A1 2012

Đề thi tiếng Anh khối D bạn xem ở đây

Nếu bạn muốn xem các đề cũ từ năm 2002-2011 thì xem ở đây.

Sponsored links